ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Κάρτες πλαστικές τύπου πιστωτικής με στρογγυλεμένες γωνίες

Δημιουργήσαμε για την ΑΝΕR πλαστική κάρτα για χρήση ώς "Εγγύηση Γνησιότητας" των αξεσουάρ. Στην Α ' όψη χρυσοτυπία (hot foil) και πίσω ταινία υπογραφής.

Πλαστική κάρτα επιβράβευσης πελατών με μεταβλητά δεδομένα (barcode)  Πλαστική κάρτα επιβράβευσης πελατών με μεταβλητά δεδομένα (barcode) και ταινία υπογραφής. 

Πλαστική επαγγελματική κάρτα με έγχρωμη εκτύπωση και στις δύο όψεις.

Πλαστική "Κάρτα Διαρκείας" με έγχρωμη εκτύπωση και μεταβλητά δεδομένα (συνεχόμενη αρίθμηση).

Facebook Twitter Google Email