ΓΚΟΛΕΜΗ 

Ασφαλιστικά πρακτορεία
 
Επανασχεδιασμός λογοτύπου
Το κοινό: Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που αναζητούν τις πληρέστερες προτάσεις για την 
εξασφάλιση της υγείας, της σύνταξής τους αλλά και των περουσιακών τους στοιχείων. 
Το design: Λογότυπο με μοντέρνα χρώματα και αφαιρετικά σχήματα, κυριαρχεί το σχέδιο
ενός ανθρώπου κάτω από έναν μεγαλύτερο - ασφάλεια. Κάθε πελάτης αποτελεί
ξεχωριστή προσωπικότητα και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.Σχεδιασμός λογοτύπου, κάρτας, φακέλου. 

 

Λογότυπο

Κάρτα

Φάκελος

Facebook Twitter Google Email